Elektronizacja zamówień publicznych


1 stycznia 2021 roku to ważna data dla tych osób, które są zainteresowane tematem zamówień publicznych. Właśnie tego dnia zaczęła bowiem obowiązywać ustawa o ich pełnej elektronizacji. Pewna część zamówień publicznych już wcześniej była realizowana przy pomocy środków komunikacji cyfrowej.

Dotyczyło to jednak niewielkiej ich liczby. Chodziło głównie o te zamówienia, których wartość przekraczała próg unijny lub była mu równa. Teraz każde postępowanie musi odbyć się przy zastosowaniu środków elektronicznych. Twórcy nowych przepisów przewidzieli jednak kilka wyjątków. Jednym z nich jest sytuacja, w której przystąpienie do realizacji zamówienia z zastosowaniem środków komunikacji cyfrowej oznaczałoby dla zamawiającego konieczność zakupu drogiego sprzętu komputerowego lub skorzystanie z trudno dostępnej, specjalistycznej aplikacji. Jest to jeden ze wspomnianych wcześniej wyjątków.

Osoby zainteresowane pozostałymi na pewno znajdą informacje na ten temat na tych portalach internetowych, które zajmują się tematem zamówień publicznych. Należy również odnotować, że od 1 stycznia bieżącego roku każda oferta musi zawierać podpis elektroniczny. Jeżeli dotyczy Cię temat poruszony w tym artykule, to wiedz, że istnieje specjalna aplikacja, dzięki której realizacja zamówienia publicznego staje się znacznie łatwiejsza. Nie jest to narzędzie trudne w obsłudze. Powinien sobie z tym poradzić każdy, ponieważ nie jest tutaj wymagane posiadanie specjalistycznej wiedzy z dziedziny informatyki. Chodzi o system ZetoPZP. Zapewnia komunikację pomiędzy autorem oferty, a zamawiającym. Jest w pełni zintegrowany z TED. Pod tym skrótem kryje się dziennik zamówień publicznych UE. Jesteś zainteresowany uzyskaniem bardziej szczegółowych informacji na temat systemu ZetoPZP – platforma PZP. Zadzwoń lub prześlij wiadomość mailową, aby dowiedzieć się więcej na temat tego niezwykle skutecznego, nowoczesnego narzędzia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *