Rozliczanie podatków z Niemiec, szybko i sprawnie, jednak da się!

Zasiłek rodzinny funkcjonuje w Niemczech pod nazwą Kindergeld. Aby uzyskać wypłatę takiego świadczenia należy złożyć wniosek noszący nazwę Antrag auf Kindergeld w odpowiedniej dla miejsca zamieszkania Familienkasse przy urzędzie Bundesagentur für Arbeit.

W myśl przepisów prawa obowiązujących w Niemczech każdy ze złożonych wniosków musu uzyskać poświadczenie pracodawcy osoby, która go składa. W przypadku problemu z ustaleniem tego, która kasa rodzinna powinna być adresatem wniosku należy wpisać kod pocztowy miejsca swojego zamieszkania w wyszukiwarce dostępnej na oficjalnej stronie internetowej urzędu Bundesagentur für Arbeit.

Dzięki temu można dowiedzieć się, gdzie konkretnie muszą być złożone dokumenty dotyczące danej sprawy. Kindergeld przysługuje każdemu, kto posiada nieograniczony obowiązek podatkowy w Niemczech. Pieniądze te mogą być wypłacone nie tylko na własne dzieci, ale również adoptowane lub pozostające pod stałą opieką osoby składającej wniosek do czasu ukończenia 18 roku życia. W przypadku, gdy dziecko będzie kontynuowało naukę po osiągnieciu pełnoletności zasiłek na dziecko może być wypłacany aż do czasu, gdy ukończy ono 25 lat.

Warto wiedzieć również o tym, że Kindergeld jest wypłacany także wtedy, gdy ma miejsce przerwa w edukacji związana z ukończeniem jednej szkoły i rozpoczęciem nauki w kolejnej placówce. W myśl przepisów prawa obowiązujących w Niemczech ten okres nie może być jednak dłuższy niż 4 miesiące. Jaki wpływ na wysokość świadczenia ma fakt zamieszkiwania w Polsce autora wniosku o przyznanie zasiłku? Zostanie on wtedy odpowiednio zmniejszony. Niemieccy urzędnicy będą wtedy ściśle kierować się przepisami prawa obowiązującego w kraju będącym naszym zachodnim sąsiadem. Jesteś zainteresowany złożeniem wniosku opisanego w tym artykule? A może ma on dotyczyć austriackiego świadczenia rodzinnego, które nosi nazwę Familienbeihilfe?

Skontaktuj się z przedstawicielem firmy Intertax24 rozliczanie podatku z Niemiec . Otrzymasz profesjonalną pomoc. Pracownicy firmy Intertax24 gotowi są napisać maila do niemieckiego lub austriackiego urzędu w Twoim imieniu lub zadzwonić tam, aby wyjaśnić wszelkie wątpliwości dotyczące Twojej sprawy. Zaufaj profesjonalistom, którzy pomogli już wielu Polakom rozliczyć podatki w Niemczech i Austrii oraz uzyskać prawo odo trzymania świadczenia rodzinnego w tych krajach.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *