Kierownik budowy, profesjonalny nadzór

Planując inwestycję budowlaną musimy być świadomi, że niezależnie od tego, czy działamy samodzielnie, z generalnym wykonawcą, czy powstający obiekt to dom jednorodzinny, czy też budynek gospodarczy – bierzemy na siebie odpowiedzialność finansową i tą zawartą w przepisach prawa.

Takie przedsięwzięcie jest na tyle poważne, że nie ma tu miejsca na dowolność, obowiązują ściśle określone normy prawne. W przypadku inwestycji budowlanej zdobycie środków finansowych na jej realizację to dopiero początek drogi. Potem trzeba także dopilnować załatwienia spraw w urzędach, podpisać stosowne umowy, zatrudnić ekipę fachowców, która przygotuje plac budowy i zadba o dostarczenie materiałów budowlanych. W czasie realizacji inwestycji konieczna jest bieżąca kontrola przebiegu prac i analiza kosztów. Etap finałowy to formalności związane z odbiorem budynku i końcowe rozliczenia finansowe. Pamiętajmy o tym, że prawo budowlane nakłada na inwestora obowiązek zatrudnienia kierownika budowy – tzw. inspektor nadzoru Lublin.

Osoba pełniąca to stanowisko musi posiadać odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia, wykonuje przeglądy budynków – więc musi mieć wiedzę budowlaną. Konieczne jest, aby legitymowała się określonym wykształceniem, stażem i praktyką. Kierownik budowy, który posiada wykształcenie średnie techniczne musi mieć doświadczenie w pracy w branży budowlanej nie mniejsze niż pięć lat, mający wyższe wykształcenie – dwa lata.

Zatrudniony przez inwestora kierownik budowy musi dopilnować tego, aby prace przebiegały zgodnie z przepisami BHP, sztuką budowlaną i normami prawa. Wymagane jest prowadzenie przez niego dziennika budowy i wszelkiej innej koniecznej dokumentacji. Do jego obowiązków należy również zadbanie o ogrodzenie i zabezpieczenie terenu budowy oraz zlecenie ustawienia tablicy informacyjnej. Konieczne jest, aby realizował zalecenia nadzoru budowlanego i sprawdzał instalacje. Na niego spada odpowiedzialność w przypadku pojawienia się problemów z realizacją inwestycji.

Kierownik budowy nie może być przypadkową osobą jeśli plan inwestycyjny ma być sprawnie realizowany. Ktoś, kto rzadko pojawia się w miejscu prowadzenia prac i zarządza nimi na odległość z pewnością nie jest dobrym kandydatem na to stanowisko. W takiej sytuacji dobrym rozwiązaniem będzie oferta naszej firmy z Lublina, której specjalnością są tego typu zlecenia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *